Invest-Park

Oficjalnie 4 listopada 2013 r. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” otworzyła swój Zamiejscowy Oddział w Kłodzku przy ul. Objazdowej („Mała Twierdza”). Dla Zarządu „Invest-Parku” ważna jest promocja ziemi kłodzkiej oraz pow. ząbkowickiego, przedsięwzięcie to ma zachęcić potencjalnych inwestorów do założenia właśnie tutaj swojej działalności – mówiła kierownik biura Grażyna Cal.

 

W uroczystości otwarcia nowej siedziby udział wzięli parlamentarzyści Andrzej Dąbrowski i Monika Wielichowska, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy  oraz inni  zaproszeni  goście.

Funkcjonująca na naszym terenie podstrefa ekonomiczna, obecnie pod nazwą Podstrefa Kłodzko, obejmuje powiat kłodzki i powiat ząbkowicki. Jest to obszar o powierzchni 45,6 ha, w przeważającej części z terenami niezabudowanymi. W swoich planach „Invest-Park” zamierza wybudować hale produkcyjne, które będą udostępniane potencjalnym inwestorom w całości bądź w modułach. To duża szansa dla rozwoju Kłodzka, przede wszystkim oddziałująca na zmniejszenie bezrobocia. To również stworzenie możliwości powrotu dla osób, które z powodów zarobkowych wyemigrowały z naszego regionu. Prezes WSSE zapowiedział chęć utworzenia Ośrodka Kształcenia Zawodowego, dostępnego dla młodzieży chcącej zdobyć praktyczne wykształcenie oraz osób, które chcą się przekwalifikować.

W imieniu samorządowców ziemi kłodzkiej głos zabrali burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost oraz gospodarze Gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz Gminy Miejskiej Kłodzko Bogusław Szpytma, który zapowiedział, że z przyjemnością dołoży wszelkich starań, aby pomóc w pozyskiwaniu nowych inwestorów chcących rozpocząć działalność na terenie Podstrefy Kłodzko.

tekst ze strony www.klodzko.pl